Tervezési folyamatok

A belsőépítészet, és belsőtér tervezés alkalmazott művészet, nem a tervező autonóm művészetét tükrözi, hanem a megrendelő és tervező közös alkotásként hozza létre az adott életteret. A tervező igyekszik koncepcionális gondolkodással alakítani, formálni a tereket, megfelelve a benne élő egyén testi, szellemi és életmódbeli /üzletviteli/ igényeinek; minden pillanatban szem előtt tartva, hogy a tér középpontjában az ember áll.

Először felmérési tervet készítünk ami az adott belső tér jellemzőinek helyszínen történő pontos mérése, és az alapján alaprajz készítése M1:50 méretarányban. Megbeszéljük az igényeket, elképzeléseket, egymásra hangolódunk.

A tervezés második szakasza a koncepció terv, mely adott belső terület vázlatos tér felosztása, ennek megléte esetén a használati funkciók és tér kapcsolatok vizsgálata, majd ezt követően a megrendelő igényének megfelelően a tér és stílus koncepció kialakítása, vizualizálása, egyeztetése.
A koncepció tervek célja a megrendelő igényeit pontosítani, általa esetleg nem ismert megoldásokat, helyes térkapcsolatokat feltárni, hangulatokat felvázolni.
A tervek nem méretesek, de méretarányosak, nem tartalmaznak konkrét tárgyakat, kidolgozott megoldásokat.

A harmadik szakasz a belsőépítészeti dokumentáció készítés, melynek célja az adott belsőtér végleges kialakításának bemutatása, vizualizálása.
Tartalmazza az egyeztetések alapján a már végleges térkialakítások méretezett terveit, látványterveket, műleírást, valamint a konkrét tárgyak, felületek, színek, textilek, burkolatok, világító testek mennyiségi, árbeli, beszerzési hely szerinti kigyűjtését. A végleges tervek színes változatban készülnek, megrendelő igénye szerint kézzel, vagy számítógéppel. Végleges tervek alapján követhetően kialakítható a belső tér, de a dokumentáció nem tartalmazza az egyedi szerkezeti rajzokat.

Negyedik szakaszként a végleges tervdokumentáció kiegészülhet kiviteli tervvel, mely az egyedi beépítések, bútorok, plasztikák, vagy bármilyen a tervezés során felmerülő egyéb részletek pontos szerkezeti rajzait tartalmazza.
A kivitelezési szakaszban, igény esetén, meghatározott időszakokban a kivitelezést művezetői magyarázattal, tanácsadással segítjük, lehetőség van továbbá szállítás, dekoráció, egyéb kivitelezést segítő tevékenység támogatására.